Whoppi Goldberg


Glad to see Whoppi Goldberg doing well.

Glad to see Whoppi Goldberg doing well.